در حوزه ی خدمات تراشکاری و ساخت، در شرکت آرکاتوان موارد زیر انجام می پذیرد:

  • ساخت و مهندسی معکوس قطعات و لوازم انواع ماشین های الکتریکی دوار و ثابت
  • ساخت کامل و تعمیر موضعی هسته ی معیوب استاتور و روتور دارای کف گرفتگی و فرسودگی
  • ساخت و تعمیر انواع کلکتور ( کموناتور) ،  اسلیپ رینگ (Sleep Ring) و جاروبک و رفع ایرادات مکانیکال و الکتریکال آنها بر حسب نیاز
  • ساخت و تعویض کامل یا تعمیر موضعی شافت روتور ناشی از لنگی، بریدگی، یا لاغری نشیمنگاه بیرینگ و رادهای قفسه سنجابی
  • ساخت کامل،تعویض و یا تعمیر پوسته و کپه و سایرقطعات استاتور و روتورهای آسیب دیده بر اثر فرسودگی،ضربه و…
All-focus

برای اطلاع از سایر خدمات تخصصی و یا دریافت مشاوره می توانید از این قسمت با شرکت تماس بگیرید.