شرکت مهندسی الکترو آرکاتوان البرز

شرکت الکترو آرکا توان البرز یا به اختصار “آرکا توان” فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۶ با ایجاد یک مجموعه ی کارگاهی و گردهم آوردن کارشناسان حوزه صنعت برق قدرت آغاز نموده است. شرکت بر آن است تا بعنوان بیشتر بخوانید

الکتروموتورهای EX

در شرکت مهندسی الکترو آرکا توان البرز، انواع الکترو موتورهای ضد انفجار EX که در چایگاه های CNG مورد استفاده قرار میگیرد با دانش بومی متخصصان داخلی طراحی، ساخته و تعمیر میگردند…