الکتروموتورهای EX

در شرکت مهندسی الکترو آرکا توان البرز، انواع الکترو موتورهای ضد انفجار EX که در چایگاه های CNG مورد استفاده قرار میگیرد با دانش بومی متخصصان داخلی طراحی، ساخته و تعمیر میگردند…